Istotnym celem w przedszkolu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz rozpoznanie i rozwijanie jego wrodzonych talentów. Dzieci w przedszkolu wzbogacają umiejętności i wiedzę nie tylko podczas zajęć organizowanych w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola, ale także w trakcie zajęć dodatkowych

Dzięki bogatemu wachlarzowi zajęć dodatkowych dzieci mogą w przyjemny i dostosowany do ich wieku sposób poznać, co sprawia im przyjemność oraz odkryć swój potencjał i wiarę we własne możliwości. Zajęcia dodatkowe mają charakter dobrowolny, zaś uczestnictwo w nich wynika z możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.

Zajęcia dodatkowe prowadzą wykwalifikowani specjaliści.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są tylko i wyłącznie w formach zabawowych.

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU NR 54 FANTAZJA


PORANKI MUZYCZNE /RYTMIKA/ 2 x w tygodniu dla wszystkich dzieci

Nauka piosenek, ćwiczenia słuchowe, ruchowe, rytmiczne, zabawy przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych, nauka tańców.


TEATRZYKI 1 x w miesiącu dla wszystkich dzieci

Podczas przedstawień dzieci mają okazję doświadczyć sztuki teatralnej, zapoznać się z zawodem aktora, z różnymi formami teatrów i środków wyrazu artystycznego, a także współuczestniczyć w przedstawianej sztuce.


KONCERTY MUSICA VIVA 1 x w miesiącu dla wszystkich dzieci

Koncerty Musica Viva dostosowane repertuarem do dziecięcej percepcji budzą zainteresowania oraz rozwijają muzykalność i zdolności muzyczne dzieci poprzez: aktywne angażowanie dzieci w działanie, kierowanie spostrzeżeniami dzieci, tzn. zwracanie uwagi na najbardziej istotne cechy utworu, takie jak: budowa, brzmienie instrumentów, charakter, nastrój. Zapoznanie z instrumentami muzycznymi. Poznanie różnorodnej muzyki i twórców muzyki.

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA 2 x w tygodniu dla dzieci 5 i 6-letnich i 2 x w tygodniu dla dzieci młodszych

Korygowanie zaburzeń statyki ciała i błędów postawy, przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wad postawy, wyrównywanie niedoboru ruchu dzieci i zaburzeń w rozwoju motorycznym. Podnoszenie sprawności i wydolności. Wszystkie ćwiczenia w formie zabaw przy muzyce.

Ćwiczenia korygujące skrzywienia kręgosłupa, koślawość i szpotawość kolan, płaskostopie, wady postawy. Rozwijanie sprawności fizycznej. Profilaktyka wad postawy.


TERAPIA LOGOPEDYCZNA 2 x w tygodniu
Korygowanie i usuwanie wad wymowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy. Ćwiczenia indywidualne usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy, korygujące wady wymowy. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

JUST DANCE - AKADEMIA TAŃCA I ANIMACJI  1 x w tygodniu dla wszystkich dzieci

Zajęcia Musicalowe w grupie Smerfy i Kids oraz Taneczne Podróże dla dzieci z grupy Skrzaty i Misie.

KÓŁKO MUZYCZNE DLA DZIECI Z NAJSTARSZYCH GRUP 1 x w tygodniu

Zabawy muzyczne i śpiew przy akompaniamencie gitary.


JĘZYK ANGIELSKI 5 x w tygodniu

Nauka podstaw języka angielskiego w formie gier i zabaw językowych.

ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM 1 x w tygodniu

Indywidualne korzystanie z komputera 1 raz w tygodniu do 15 min. Dzieci poznają podstawy pracy przy komputerze, gry edukacyjne. Gry komputerowe sprzyjają aktywizowaniu myślenia, rozwijają spostrzegawczość, wpływają na rozwój intelektualny dziecka.


RELIGIA 2 x w tygodniu NA ŻYCZENIE RODZICÓW
Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne (prowadzone w formie zabaw przez księdza, siostrę zakonną lub katechetkę).