W przedszkolu realizuje się 5-cio godzinną Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w godzinach od 8:00 do 13:00;

  • wysokość opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,- zł za każdą godzinę;
  • w przedszkolu umożliwia się odpłatne korzystanie z wyżywienia;
  • zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa Umowa w sprawie korzystania z publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Gdańsk

Opłata za przedszkole:


1,00 zł - stawka za 1 godzinę, pomnożona przez liczbę godzin
wykraczających poza realizację Podstawy Programowej (8.00-13.00)

oraz przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

6,00 zł - stawka dzienna żywieniowa, pomnożona przez liczbę dni
pracy przedszkola w danym miesiącu.

Numery kont Przedszkola nr 54

1. Opłata za korzystanie przez dziecko z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
04 1240 1268 1111 0010 3830 5426

2. Opłata za korzystanie z wyżywienia:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
80 1240 1268 1111 0010 3830 5804

UWAGA!!!


Wpłat na wyżej wymienione konta można dokonywać tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej informacji

o aktualnych (w danym miesiącu) kwotach od intendenta przedszkola.

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 08 dnia każdego miesiąca.

Kasa czynna jest w dniach 05 i 10 każdego miesiąca w godzinach: 7:00 do 17:00.

W razie przypadającego dnia wolnego - w następnym dniu roboczym.

Przedszkole nie posiada terminala


NUMER KONTA RADY RODZICÓW

Bank Millennium S.A.
95 1160 2202 0000 0001 7283 7089