1. Beata Tandecka
- Intendent

2. Beata Olszówka
- Kucharz

3. Izabela Lach
- Pomoc kucharza

4. Beata Pomorska
- Pomoc nauczyciela - MISIE

5. Anna Żurawska
- Woźna oddziałowa 

6. Bożena Hildebrandt
- Woźna oddziałowa 

7. Katarzyna Przytuła 
- Woźna oddziałowa 

8. Katarzyna Pupacz
- Woźna oddziałowa 

9. Ireneusz Holewski
- Konserwator / Dozorca

10. Adam Brzostek
- Dozorca

11. Stanisław Piątek
- Dozorca