1. mgr Joanna Pawlak
- dyrektor, nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną, organizacja i zarządzanie oświatą

2. mgr Elżbieta Butkiewicz
- nauczyciel mianowany
wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika ogólna

3. mgr Ewa Felsztyńska
- nauczyciel mianowany
wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna

4. mgr Iwona Jobczyńska
- nauczyciel mianowany
wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna

5. mgr Karolina Kucharska
- nauczyciel stażysta,  
wczesna edukacja z terapią pedagogiczną

6. mgr Natalia Małysz
- nauczyciel mianowany
wczesna edukacja z logopedią, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika społeczna, terapia logopedyczna

7. mgr Maria Jolanta Mierzejewska
- nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną, kurs trenerski–edukacja przez ruch

8. mgr Iwona Nawrot
- nauczyciel mianowany
wychowanie przedszkolne, geografia,
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną

9. mgr Marzena Raczkowska
- nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna

10. mgr Alicja Rękawek
- społeczny zastępca dyrektora, nauczyciel mianowany
wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, informatyka

11. mgr Michał Nawała
- nauczyciel kontraktowy
wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną

12. mgr Aleksandra Sieniawska
- nauczyciel stażysta
filologia angielska, wczesna edukacja

13. mgr Barbara Czekała
- nauczyciel kontraktowy
teologia z przygotowaniem pedagogicznym